Rubrik Ayang-Ayang Gung

Ngahelas

Diserat ku Gaus Firdaus
Dipidangkeun dina lapak 20 Juli 2016 09:15:33


Teu ngahaja maca koran. Koran wadagna. Mulak-malik kaca ka kaca. Asik ogé! Puguh lumayan heubeul ari mumuluk téh sok ku kokoranan wé, dina internét. Ngahelas basa noong kolom Budaya Khazanah Pikiran Rakyat nu kari sakaca, nu eusina gé ukur tamba baé sigana téh. Teu cara taun 90-an, basa nuju diasuh ku Suyatna Anirun suwargi, eusina mani mundel aya sababaraha kaca.

Ti mimiti tulisan kritik seni, tulisan seni budaya jeung pendidikan, résénsi buku, ogé puisi, samalah cerpén ogé asana mah aya. Atuh nu nulisna ogé rempeg jaman harita mah: ti mimiti pemikir seni, birokrasi seni, praktisi seni, ogé ti rupa-rupa kalangan. Honor tulisanana ogé kasebat mucekil deuih (samalih, sur para senior mah, tiasa kasbon, engké dibayar ku tulisan, cenah). Angot atuh saban medalna téh pada narungguan, da mun teu maca téh geus wé tinggaleun, sabab moal apal kalér lan kidul, kamekaran kasenian jeung kabudayaan, heuseusna jagat seni di Jawa Barat.

Uing nu harita culun kénéh, mun teu sempet meuli koranna téh sok motokopi ka perpustakaan kampus. Mun teu boga duit keur motokopina, nya nungguan perpus sepi. Culang-cileung nungguan pagawéna bongoh, éta kaca Khazanah téh gancang dilupat-lipet nepi ka sagedé dus korék api, terus disakuan. Duh, hapunten Kepala Perpus!

Sababaraha hiji tulisan uing kungsi midang dina éta kolom; kritik pertunjukan, résénsi buku jeung puisi nu dimuat téh. Ngan teu remen, da puguh mumungkaleun jeung tara junun uingah. Ah, lain dulu lain sekarang. Lain lubuk lain ikannya. (babasan téh nyambung teu, nya?) Kiwari tinggal waasna, matak ngahelas mun ku nu kajamanan mah.